Μέλη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μιχαήλ Ζουμπουλάκης
 • Χρήστος Κόλλιας
 • Νικόλαος Κυριαζής
 • Ξενοφών Παπαρηγόπουλος
 • Ηλίας Κεβόρκ
 • Στέφανος Παπαδάμου
 • Γεώργιος Ιατρίδης
 • Λουκάς Ζαχείλας
 • Ιάκωβος Ψαριανός
 • Πασχάλης Αρβανιτίδης
 • Νικόλαος Τζερεμές
 • Αγγελική Αναγνώστου
 • Θεόδωρος Μεταξάς
 • Βικτωρία Μπέλλου
 • Αθηνά Οικονόμου
 • Γεώργιος Σταμπουλής
Εξωτερικοί Συνεργάτες

 

 • Backhaus Jürgen G., University of Erfurt, Germany
 • Βλιάμος Σπυρίδων, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Θεοδοσίου Ιωάννης, Department of Economics University of Aberdeen
 • Κίτσος Χρήστος, ΑΤΕΙ Αθηνών
 • Νιάρχος Νικήτας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ξεπαπαδέας Αναστάσιος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Pope Peter, Lancaster University Management School
 • Πραστάκος Γρηγόρης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Σιδηρόπουλος Μωυσής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τσιώνας Ευθύμιος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Χριστόπουλος Δημήτριος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Αστερίου Δημήτρης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Αθανάσιος Καμπάς, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ευαγγελινός Κων/νος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

 
 

Διεξαγωγή Συνεδρίου