• Ηλίας Κεβόρκ, ΤΟΕ ΠΘ
  • Στέφανος Παπαδάμου, ΤΟΕ ΠΘ
  • Νικόλαος Τζερεμές, ΤΟΕ ΠΘ
  • Θεόδωρος Μεταξάς, ΤΟΕ ΠΘ
  • Αθηνά Οικονόμου, ΤΟΕ ΠΘ
  • Κορίνα Τσιλίκα, ΤΟΕ ΠΘ
  • Ευάγγελος Αρβανίτης
  • Σταύρος Κουρτζίδης
  • Τρύφων Τζιβινίκος
  • Κωνσταντίνος Τσαρδούνης
  • Μαρία Αρσενοπούλου, Γραμματεία ΠΜΣ ΤΟΕ ΠΘ

 

 

 
 

Διεξαγωγή Συνεδρίου