Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα υπάρχει ειδική ενότητα με νέους επιστήμονες στη οποία θα μπορούν να παρουσιάσουν εργασίες τους οι οποίες, μετά από επιλογή, θα περιληφθούν στον Τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου.

 
 

Διεξαγωγή Συνεδρίου